ค้นหาตามคำ
ค้นหาตามอักษร
     


   
ชื่อ บุนนาค
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mesua ferrea Linn
ลักษณะสำคัญ ลำต้าเปลาตรง เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา
สรรพคุณ/ประโยชน์ แก้ลมในลำไส้ แก้เสมหะในลำคอ เป็นยาแก้ลักปิดลักเปิด
 
 
สถานที่ค้นพบ  
ประเภท  
   


   
ชื่อ บุษราคัม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena goldieana
ลักษณะสำคัญ ต้น  เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-10 เมตร ลำต้นกลม ต้นตรง ไม่มีกิ่งก้าน ลำต้นเป็นข้อถี่ ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาล - ใบ  เป็นใบเดี่ยวแตกออกจากลำต้นส่วนยอดเรียงซ้อนกันเวียนรอบลำต้นเป็นรูปวงกลมลักษณะใบเรียวยาว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมันสีเขียว ตัวใบโค้งงอ ขนาดใบกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร - ดอก  ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้นช่อดอกมีขนาดใหญ่เป็นรูปทรงกลมช่อดอกยาวดอกมีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกลุ่มดอกมีสีขาวหรือเหลืองอ่อน
สรรพคุณ/ประโยชน์ ใบ แก้ปวดท้อง ราก บรรเทาอาการปวดในการคลอดบุตร - เป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่ดูดสารพิษภายในอาคารจำพวก ฟอร์มาดีไฮด์ ได้มีประสิทธิภาพ
 
 
สถานที่ค้นพบ  
ประเภท  
   


   
ชื่อ บุหงาส่าหรี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Citharexylum spinosum L.
ลักษณะสำคัญ เป็นไม้ขนาดเล็กสูง 3-10 เมตร  ทรงพุ่มโปร่ง  แตกกิ่งก้านจำนวนมาก  ใบเดี่ยวรูปหอกเรียงตรงกันข้าม  กว้าง 6-5 เซนติเมตร  ยาว 10-15 เซนติเมตรก้านใบมีสีส้ม  ดอกเป็นช่อสีขาว  ยาว 10-20 เซนติเมตร  ออกตามชอกใบและปลายกิ่ง  มีกลิ่นหอมแรง  ในเวลากลางคืน  จนถึงสาย ๆ ออกดอกตลอดปี - ต้น  - เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง  แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่มเปลือกต้นมีกลิ่นเหม็นเขียว  ลำต้นสูงประมาณ 25 ฟุต - กิ่งก้าน  - กิ่งก้านเป็นใบเดี่ยว  รูปหอก  ออกตรงข้าม - ใบ  - เป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ ๆ ขนานกันตามข้อต้น  ลักษณะเป็นใบรูปหอก  แข็งแต่เรียบขอบใบมักจะพับเข้าหากัน  ใบดกมีสีเขียว  เมื่อเด็ดมาดมจะเหม็นเขียว - ดอก  - ดอกเป็นพวงอยู่ตามปลายกิ่ง  ลักษณะของพวงจะห้อย  แต่ละพวงจะแยกออกเป็นก้านดอก  ก้าน ๆ หนึ่งจะออกดอกเรียงกันตั้งแต่โคนก้านจนถึงปลายก้านบานหมดทั้งก้าน  พวงหนึ่งจะมีก้านดอกประมาณ 8-15  ก้าน  ดอกมีสีขาวเล็ก  บานเต็มที่ประมาณ 1 เซนติเมตร  มีอยู่ 5 กลีบ  ดอกมีกลิ่นหอม
สรรพคุณ/ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ  พุ่มให้ร่มเงา  ดอกสวยงามและมีกลิ่นหอม
 
 
สถานที่ค้นพบ  
ประเภท  
   


   
ชื่อ ใบเงิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Grapthophyllun pictum
ลักษณะสำคัญ ใบเงินเป็นพรรณไม้ขนาดเล็ก ลักษณะเป็นพุ่มขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 2-4 เมตร แตกกิ่งสาขาออกจากโคนต้น
สรรพคุณ/ประโยชน์ ใบ แก้ไข้ ล้อมตับ ดับพิษ (ป้องกันการทำลายของตับจากสารพิษและความร้อน)
 
 
สถานที่ค้นพบ  
ประเภท